Chargement…

Översättare från svenska och norska och dramatiker, hon arbetar regelbundet i Sverige och Frankrike med författare och regissörer som Marcus Lindeen, Malin Axelsson, Suzanne Osten, Marcial Di Fonzo Bo eller Pascale Daniel Lacombe.

I Frankrike är hon engagerad i att upptäcka och marknadsföra nordiska teaterns nya röster.
Hon har översatt ett fyrtiotal pjäser och trettio romaner. Teaterförfattare som Jon Fosse, Jonas Hassen Khemiri, Sara Stridsberg, Rasmus Lindberg, Monica Isakstuen, Arne Lygre..., romanförfattare som Henning Mankell, Jonas Hassen Khemiri, Sami Saïd, PO Enquist.
Många av hennes översättningar publiceras och sätts regelbundet upp i Frankrike och i fransktalande länder.

Sedan 2016 har hon samordnat den nordiska kommittén för Maison Antoine Vitez, International Centre for Theatrical Translation.
Sedan 2017 har hon arbetat som översättare, dramatiker och konstnärlig samarbetspartner med den svenska författaren och regissören Marcus Lindeen. Tillsammans startade de företaget Wild Minds.

Sedan 2021 har hon varit associerad artist vid Méta - CDN de Poitou-Charentes och Comédie de Caen - CDN de Normandie och hon är rådgivare för skandinavisk programmering vid Théâtre de Nanterre-Amandiers.

År 2021 tilldelades Medicipriset för utländsk roman till La Clause paternale av Jonas Jassen Khemiri i hans översättning.

2021 fick hon Svenska Akademiens översättningspris.

Soutiens