Chargement…

RUNDA BORDSSAMTAL

Dagbok


EKO-DESIGN & EKO-ANSVAR Miljöfrågorna påverkar i allt högre grad våra sätt att skapa, bygga, producera och undervisa scenyrken.

De senaste åren har de ekologiska frågor som våra samhällen upplever ställt allt större krav på yrkesverksamma inom scenkonsten. En nyhet för en sektor som brukade tillverka dekorer som krävde många material för föreställningar som var tillfälliga till sin natur. Sektorn var också tvungen att ta ställning till miljöpåverkan från turnéverksamhet.

Som en del av vårt samarbete kommer vi också att erbjuda konstnärer, scenografer, lärare, ingenjörer, studenter, etc., möten/rundabordssamtal kring de frågor som väcker hållbar utveckling inom scenkonstsektorn.

Dessa möten kommer att ge ordet till konstnärer och representanter för kulturella strukturer som har reflekterat över frågorna om den ekologiska utmaningen. Feedback kommer att ge konkreta exempel på anordningar och kommer att åtföljas av analyser från filosofer och vetenskapsmän. Detta projekt kommer också att vara ett tillfälle att reflektera över utvecklingen av en miljöansvarig scenografi via de möjligheter som erbjuds genom digital teknik.
Rundabordsmöten kommer att anordnas i varje partneranläggning i mars/april 2024
(program tas fram)

Dagbok


Soutiens