Chargement…

THÉÂTRE DES LUCIOLES (Frankrike)
HfS ERNST BUSCH (Tyskland)
MALMÖ TEATERAKADEMI (Sverige)

Vi är tre europeiska strukturer för konstnärlig utbildning, produktion och spridning. Den gemensamma önskan att förmedla och reflektera över våra metoder, leder oss idag till att engagera oss i ett samarbetsprojekt som syftar till att skapa konkreta kopplingar mellan erfarna yrkesverksamma och ungdomar under utbildning eller som är på väg in i arbetslivet.

EUROPEISKT SAMARBETSPROJEKT 23 > 24
TYSKLAND > FRANKRIKE > SVERIGE

Detta projekt syftar till att ifrågasätta den nuvarande världen baserat på Franz Kafkas verk och texter av Leslie Kaplan, en fransk-amerikansk författare.
Hur ser de på våra samtida samhällen? Hur resonerar deras frågor, deras tankar fortfarande i våra liv idag?
Närmare fyrtio studenter kommer att vara direkt involverade i att utföra åtgärderna, liksom mer än tjugo yrkesverksamma personer (författare, regissörer, skådespelare, dansare, scenografer, översättare, lärare, forskare, vetenskapsmän, etc.). Alla kommer att cirkulera i Europa för att lära sig, forska, reflektera, experimentera och delta i skapandet av konstnärliga verk. Arbetsprocessen kommer att ta formen av tvärvetenskapliga laboratorier:
• WORKSHOPS Strasbourg/Berlin/Malmö
• RESEDAGBOK I NAPROTI i Kafkas fotspår
• PODCASTS porträtt av europeisk ungdom
• DIGITALA SPEL Kafkaeskt universum
• RUNDA BORDSSAMTAL scenografi & miljöansvar
• UTSTÄLLNING/FÖRESTÄLLNING Resor med K.

Soutiens