Chargement…

Alice Chapotat. I Gaëlle Axelbrun I Pauline Jacquet I Anna Lamsfuss I Lucie Mao I Nicolas Verguin

Ça gronde är ett kollektiv som arbetar för att skapa scenografiska föreställningar och i relation till allmänheten. Dess permanenta medlemmar är sex scenografer-konstnärer, alla från scenografiverkstaden vid Haute École des Arts du Rhin i Strasbourg.
Deras metoder befinner sig i korsningen mellan scenkonsten och den plastiska konsten, vilket ger kollektivet en mångfald av handlingsfält.
Kollektivet är ett initiativ av multidisciplinära projekt vars resultat är presentationen av kollektiva scenografiska former. Dess medlemmar samarbetar i utvecklingen av storskaliga projekt som sammanför multidisciplinära konstnärer och/eller kring gemensamma teman. Det agerar på olika nivåer i territoriet, från Grand Est till internationell nivå.
Det svarar också på förfrågningar om scenografiska tjänster för evenemang som välkomnar allmänheten.
Kollektivet ça gronde uppmärksammar det faktum att skapa rum som provocerar fram möten, interaktion och dialog mellan kreationer, konstnärer, talare och deras publik.

Soutiens