Chargement…

Under sina konstnärliga universitetsstudier skapar hon främst installationer med en stark textuell och performativ dimension. Hennes attraktion för den levande konsten är redan mycket närvarande i hennes plastiska verk.
Därefter, på INSAS-skolan i Bryssel, studerade hon regi. Mycket snabbt övergick hon till scenografi, som hon fördjupade genom att avsluta sin utbildning vid ESAD, Ecole supérieure des arts décoratifs i Strasbourg.
Hon arbetar mellan Berlin, Bryssel, Paris och Strasbourg, som scenograf, i troget samarbete med Peggy Thomas, Olivier Chapelet, Brigitte Seth och Roser Montillo Guberna... i flera, mycket olika, kreativa processer.
Under sina olika projekt experimenterar hon också med skådespeleri, iscensättning och skrivande, vilket berikar hennes tänkande och hennes relation till rummet.
Efter femton års erfarenhet erbjöds hon att undervisa på HEAR-skolan i Strasbourg (tidigare ESAD) på scenografprogrammet. Hon utvecklar en pedagogik som bygger på en sammanflätning av inlärning av tekniska verktyg och tämjandet av sina intuitioner, baserat på upplevelsen av framförande och skådespeleri på scen.

Soutiens