Chargement…

TEXTER OCH PUBLIKATIONER

Marianne SEGOL-SAMOY
dramaturg och översättare

Sonja FINCK
översättare

ÖVERSÄTTNINGAR
Samarbetsprojektet syftar till att främja och underlätta spridningen av Leslie Kaplans verk som kommer att översättas och distribueras i Europa

Le Monde et son contraire
Edition P.O.L. - februari 2021

Encore une fois le monde (utdrag ur "l’Aplatissement de la terre")
édition P.O.L. - februari 2022

Voyages avec K / Resor med K
under utarbetande med översättning
Översatt till svenska av Marianne Ségol-Samoy
Översatt till tyska av Sonja Finck

Marianne SEGOL-SAMOY
dramaturg och översättare

Sonja FINCK
översättare

Soutiens