Chargement…

RESEDAGBOK / NAPRÓTI

Dagbok


Kollektivet ça gronde
Alice Chapotat
Gaëlle Axelbrun
Pauline Jacquet
Anna Lamsfuss
Lucie Mao
Nicolas Verguin.

FÖLJ RESAN PÅ KARTAN
Du kan följa de kollektiva resplanerna live på Umap (förberedelser, resor, möten, frågor, forskning, prestationer...).

Napróti – imaginärt territorium
I oktober 2023 kommer kollektivet ça gronde att genomföra en resa mellan Stora Östern och Tjeckien i Kafkas fotspår.

STRASBOURG > STUTTGART > WIEN > DRESDEN > PRAG

"Territorium" betyder inte bara "geografisk avgränsning". Territoriet rör sig, det byggs när vi reser genom det, praktiserar det och upplever det. Dess omfattning definieras av alla de element som finns i det, som interagerar, är nätverksanslutna och ger resonans. Det definieras alltså av sin historia, medlemmarna som utgör den, dess rumsliga utvecklingar, dess färdvägar...

Kollektivets ça grondes målsättning är att genom ett utställningsverk skapa ett imaginärt territorium med titeln NAPRÓTI: ett nätverk av mänskliga och icke-mänskliga varelser, platser och kulturer, ett slags territorium med porösa och föränderliga gränser, mellan fiktion och verklighet .
Materialet som kommer att utgöra denna utställning kommer att skördas, produceras och vävas fram under resans gång och när de återvänder från sin resa. Det kommer att komponera ett proteanskt verk, utplacerat i rummet och bjuda in allmänheten att vandra genom det.

Kollektivet kommer att föreställa sig, genom fiktion och kanske utopi, vad ett territorium mellan Frankrike, Tyskland och Tjeckien skulle kunna vara. Ett territorium som inte definieras av stater utan av de områden som korsas, mötena och de band som kommer att knytas.

Det handlar således om att idag besvara de frågor som Kafka ställde för mer än hundra år sedan i sitt arbete, om annanhet, samlevnad, identitet, byråkrati, på ett absurt sätt, lekfullt och poetiskt.
En konstnärlig omvandling av resandet, reseminnen, konfrontation av någon annanstans med intimitet... Den här resedagboken kommer att bli en hybrid, ett mosaikverk, en sammanslagning eller blandning av genrer, medier (foton, teckningar, collage, skrift, ljud, video, sömnadskonst, skulptur…)…

Napróti – imaginärt territorium kommer att integreras i föreställningen: RESOR MED K.

> DAGBOK

Medlemmarna i kollektivet ÇA GRONDE kommer att följa i Kafkas fotspår, mellan Berlin och Prag, i 14-31 oktober 2023.

innan du åker på resa
In July and September 2023, in preparation for their trip, Anna, Lucie, Alice, Pauline, Gaëlle and Nicolas were in residence at the Espace Lézard in Colmar.
They hosted workshops with children.

@gronde.collectif

1 / STUTTGART > 14-18 oktober 2023

@gronde.collectif

@gronde.collectif

@gronde.collectif

2 / WIEN > 18-22 oktober 2023

@gronde.collectif

@gronde.collectif

3 / DRESDEN > 23-26 oktober 2023

@gronde.collectif

@gronde.collectif

4 / PRAHA > 27-30 oktober 2023

@gronde.collectif


> KONSTUTSTÄLLNINGSPROJEKT

6 steg för ett utställningsverk

Det föreslagna utställningsprojektet är ett imaginärt territorium som består av verk av sex konstnärer försatta i dialog.

IMAGINÄRA LANDSKAP
Alice Chapotat är intresserad av de historier som en plats kan berätta. Vårt sätt att uppfatta platser påverkas av vår egen upplevelse, platsens historia och det sammanhang vi går dit i. I ett utredningsarbete som genomförs uppströms kommer hon att leta efter geografiska platser som har präglat Kafkas arbete och privatliv. Hon kommer att lära sig om dessa platsers betydelse för honom, orsakerna till hans resor och vilken inverkan de kan ha haft på hans arbete, hans skrifter, hans teckningar. Desaa efterforskningar kommer att göras med hjälp av dagböcker och brev som efterlämnats av Franz Kafka.
Hon kommer att välja platser i Tyskland och Tjeckien.
Under resans gång kommer hon att åka till städerna och landsbygden som Kafka besökte, skrev, tog hand om sig själv, kom för att tillbringa sin semester, träffade människor, arbetade, bodde.
Hon ska försöka hitta Kafka och det som finns kvar av honom på dessa platser. Vilken byggnad, landskap, skog passerade han och hur har de förändrats på 100 år? Kan vi hitta spår av det i hans verk, hans dagböcker, hans brev?
Hon kommer att göra fotografiska undersökningar, som hon kommer att länka till beskrivningar av rum och atmosfärer som finns i Kafkas berättelser. Hon kommer också att producera ett kompositionsverk som ska omtolka skrifterna, hon ska göra collage av foton och teckningar.
Samtidigt kommer hon att skriva brev till sina kamrater för att hålla dem informerade om sina framsteg.
Dessa brev kommer att åtföljas av ritningar och samlingar av dokument, blommor eller andra skatter som hittats under resans gång.
De kommer att befinna sig vid korsningen av brevkommunikation och den personliga anteckningsboken, på Kafkas sätt.

NAPRÓTI : IMAGINÄRA INVÅNARE
Gaëlle Axelbrun & Pauline Jacquet ifrågasätter, genom detta projekt, hur vår identitet tilldelas oss av administrativa system. Tanken är att skapa identitetskort som skulle vara mer representativa eftersom de är uttömmande och unika. Verktygen som används kommer att vara teckning, collage, stämplar, kalkeringspapper... För att komma så nära människors intima verklighet som möjligt togs ett flervalsformulär fram inför mötena.
Frågeformuläret kommer att konstrueras i två steg. Å ena sidan fokuserat på relationen till intimitet, ensamhet, fristad och hem. Å andra sidan fokuserat på relationen till den Andre, till Främlingen, till fördomar. Identitet och tillhörighet är slutstenen mellan dessa två ytterligheter.
Detta protokoll kommer att matcha svar på visuella element och i slutändan skapa illustrationer som representerar olika rum. Dessa illustrerade rum kommer att vara identitetskorten. Efter att ha bearbetat svaren och skapat illustrationerna får invånarna sedan sina kort. Varje kort kommer att skapas i två exemplar, den andra kopian är avsedd att visas i Naprótis territorium under utställningen.

PÅ ARBETET
Gaëlle Axelbrun vill ifrågasätta förhållandet till arbetsplatsen idag, balansen arbete/hem och frågan om den "sociala masken". För detta ändamål kommer hon att arbeta med en serie dokumentära fotografier som visar absurda och mardrömslika situationer i dagens arbetsvärld (uberisering, internationella företag, globalisering).
Ingångspunkten kommer att vara att träffa människor som arbetar med repetitiva eller administrativa uppgifter, på kontor, på fälten, fabriker eller liknande. Tillsammans kommer de att, efter en förberedelse uppströms, tillsammans skapa en serie fotografiska diptyker. På en första bild kommer hon att iscensätta dessa individer hemma, i sina arbetskläder. På en andra bild, omvänt, kommer hon att iscensätta dem på deras arbetsplats, i pyjamas eller morgonrockar.
Detta leder till bilder av absurda eller surrealistiska situationer, mellan verklighet och mardröm, där uniformen har ett grepp om arbetarnas kroppar.

ETT MÖTE GENOM EN GEST
Pauline Jacquet är intresserad av frågor som rör identitet och fördomar, relationen till den andre, till det främmande och främlingen, och till kroppens anpassning i förhållande till den sociala blicken. Hon är intresserad av de sätt på vilka en kropp kan förvandlas, omvandlas, tills den blir grumlig, oigenkännlig, monstruös.
Genom teckning och kroppsspråk, koreografiskt eller gestaltat, söker hon i detta projekt kontakt med människor som bor i de städer hon besöker. Hon undrar, i egenskap av icke-invånare i dessa städer, över sätten att träffas, att knyta förbindelser och att kommunicera på annat sätt än i ord.
För detta ändamål kommer hon att sätta upp en polymorf repertoar som kommer att ackompanjera hennes möten och kommer att vittna om utvecklingen av dessa. Detta kommer att gå igenom kinegrafi (notation av gest), video, ljudinspelning av konversationer, för att skapa ett ordförråd av gester, platser, berättelser.

EN HISTORIA AV TÅG...
Lucie Mao & Anna Lamsfuss kommer att skapa en resande dockteater. Dess utarbetande kommer att börja med att skapa en resväska med fack. Vissa delar av deras promenader och möten kommer att ske i deras fantastiska resväska. Detta objekt kommer att fyllas med berättelser, karaktärer och landskap i hela residenset. De kommer att tillverkas i klippt papper och trä. Utifrån traditionen med bordsteater (Tischteater) och pappersteater, kommer de att levandegöra de berättelser och landskap som de kommer att möta i residenset. Denna lätta enhet kan tas med till olika platser inomhus och utomhus. Föreställningen kan presenteras i en lada, på en åker, i en glänta eller till och med i en teaterlokal.
Efter denna tid av research kommer Anna och Lucie att åka på en ambulerande resa med allt material byggt mellan Grand Est och Prag. Resväskan kommer gradvis att fyllas med fantasifulla berättelser och allt fler invånare. De kommer att återvända i slutet av sin resa för att presentera det som ryms i resväskan.

INDELNINGAR-STÄDER
Nicolas Verguin vill analysera stadens utveckling mellan dess kärna och dess mest extrema konturer. Detta projekt är en studie av marken kring ett rörelseprotokoll: tanken är att genomföra en serie steg från hjärtat av stadsrummet till utsidan av staden (dess förorter, jordbruksfält, landsbygd, skogar). När den mänskliga närvaron inte längre känns av, avstannar sökandet.
Projektet består i att skapa en kartografi från ritningar och olika anteckningar enligt hans intryck och uppfattningar om territoriet. För detta ändamål kommer han att följa en i förväg fastställd bana enligt en kursplan och befintliga kartor. Under hela sin undersökning kommer han att återskapa sina upptäckter leporelli (bokdragspel), för att de ska kunna läsas som olika landskapindelningar.
Han kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt effekten av denna promenad på hans kropp, förändringar i relief, arkitektur, befolkningstäthet...
Han kommer också att ställa sig frågorna: Är det lätt att fly från ett urbant system eller ett labyrintsystem som städernas? Och hur vet vi om vi verkligen har lämnat en stad och att den inte längre har grepp om oss?
I den slutliga utställningen kommer alla dessa subjektiva kartor att vecklas ut i rummet för att kartografiskt och kronologiskt representera den kontinuerliga rörelsen av dessa stadskorsningar.

projet en 3D
@gronde.collectif

Dagbok


Kollektivet ça gronde
Alice Chapotat
Gaëlle Axelbrun
Pauline Jacquet
Anna Lamsfuss
Lucie Mao
Nicolas Verguin.

FÖLJ RESAN PÅ KARTAN
Du kan följa de kollektiva resplanerna live på Umap (förberedelser, resor, möten, frågor, forskning, prestationer...).

Soutiens