Chargement…

THÉÂTRE DES LUCIOLES (Frankrike)
HfS ERNST BUSCH (Tyskland)
MALMÖ TEATERAKADEMI (Sverige)

Vi är tre europeiska strukturer för konstnärlig utbildning, produktion och spridning. Den gemensamma önskan att förmedla och reflektera över våra metoder, leder oss idag till att engagera oss i ett samarbetsprojekt som syftar till att skapa konkreta kopplingar mellan erfarna yrkesverksamma och ungdomar under utbildning eller som är på väg in i arbetslivet.

EUROPEISKT SAMARBETSPROJEKT 23 > 24

TYSKLAND > FRANKRIKE > SVERIGE

Ladda ner
Travels With Kafka - dossier de presse (PDF - 5.2 Mb)

Création janv/fev 2024

Un projet de Leslie Kaplan Élise Vigier Emmanuelle Bischoff Odile Massart

Ce projet vise à interroger le monde actuel en partant de l’œuvre de Franz Kafka et de textes de Leslie Kaplan, auteure franco-américaine.
Quel regard permettent-ils de porter sur nos sociétés contemporaines ? De quelle manière leurs questions, leurs pensées résonnent-elles encore aujourd’hui dans nos vies ?

Detta projekt syftar till att ifrågasätta den nuvarande världen baserat på Franz Kafkas verk och texter av Leslie Kaplan, en fransk-amerikansk författare.
Hur ser de på våra samtida samhällen? Hur resonerar deras frågor, deras tankar fortfarande i våra liv idag?
Närmare fyrtio studenter kommer att vara direkt involverade i att utföra åtgärderna, liksom mer än tjugo yrkesverksamma personer (författare, regissörer, skådespelare, dansare, scenografer, översättare, lärare, forskare, vetenskapsmän, etc.). Alla kommer att cirkulera i Europa för att lära sig, forska, reflektera, experimentera och delta i skapandet av konstnärliga verk. Arbetsprocessen kommer att ta formen av tvärvetenskapliga laboratorier :
• WORKSHOPS Strasbourg/Berlin/Malmö
• RESEDAGBOK I NAPROTI i Kafkas fotspår
• PODCASTS porträtt av europeisk ungdom
• DIGITALA SPEL Kafkaeskt universum
• RUNDA BORDSSAMTAL scenografi & miljöansvar
• UTSTÄLLNING/FÖRESTÄLLNING Resor med K.

TVÅ FÖRFATTARE

Tjeckisk författare av tyskt uttryck, född i Prag den 3 juli 1883 och död i Kierling den 3 juni 1924, FRANZ KAFKA är världsberömd för Metamorfosen och Processen.
Det är ingen slump att ordet "kafkaesk" har fått ta plats i vardagsspråket: det betecknar en aspekt av den sociala verkligheten som den österrikisk-ungerske mästarens känslighet hade lyckats fånga på ett fantastiskt sätt: den byråkratiska mardrömmens förtryckande och absurda karaktär, av genomförandet av godtycke.
Litteraturkritiker kämpar fortfarande idag för att knyta Kafka till en viss rörelse; hans verk är verkligen väldigt specifikt. Han efterlämnade ett verk som ansågs gåtfullt, konstigt, flirtande med det fantastiska, det metafysiska eller det absurda. Varför intresserar vi oss fortfarande för honom och hans arbete idag?

Jag skulle vilja försöka prata om min kärlek till Kafka. Kafka är en man som ville rädda sig själv med ord, som kände deras absoluta nödvändighet och som samtidigt sökte göra det utan någon självgodhet, på det mest rigorösa, det mest krävande sättet.
LESLIE KAPLAN

Vi bad Leslie Kaplan, fransk-amerikansk författare, att följa med oss på denna utforskningsresa.
I sina böcker skildrar Leslie dagens karaktärer som, precis som i Kafkas verk, försöker ta reda på hur man kan leva i världen som den är.
2019 gav hon ut en bok med titeln LE MONDE ET ITS CONTRAIRE- PORTRAIT KAFKA med P.O.L-upplagor. Denna text målar korsporträttet av den tjeckiska författaren med det av en skådespelare vars liv som tonåring vändes upp och ner av upptäckten av "Metamorfosen".
Tanken är att fortsätta detta arbete: korsa porträttet av Franz Kafka med porträttet av unga européer, konfrontera hans liv, hans arbete med hans samtidas ögon.

FRANZ KAFKA av LESLIE KAPLAN

Franz Kafka är som vi vet en judisk författare född 1883 i Prag, i det som då var det österrikisk-ungerska riket, och dog 1924 i tuberkulos på ett sanatorium i Österrike, strax innan han skulle fylla 41 år.
Även om han kände sig judisk och pratade jiddisch skrev han på tyska. Det var utan tvekan en paradox, men han som var rädd för många saker i sitt liv, inklusive sin far, denna fruktansvärda varelse, denna tyrann, var aldrig rädd för att konfrontera paradoxer och motsägelser.
Han arbetade på ett försäkringsbolag, han hanterade arbetsolyckor och han försvarade arbetare, men han avskydde detta kontorsjobb som hindrade honom från att skriva.
Hans ryktbarhet gick inte långt utöver vissa kretsar under hans livstid, men sedan andra världskriget, och till stor del tack vare vännen Max Brod, som inte respekterade hans begäran att bränna alla hans skrifter och som gjorde allt för att göra honom känd, anses han vara en av 1900-talets största författare.

Kafka hatar dominans. Vi kan säga att för honom är varje läsare, varje åskådare, en talmudist, som tolkar lagen på sitt eget sätt, för vilken det inte finns en enda man utan män, och för vilken det som till varje pris måste prövas och upprätthållas är dialog.
Den mest politiska meningen för mig som författare: den av Franz Kafka, Dagbok, 27 januari 1922, som talar om litteratur som ett "språng ur mördarnas led." Jag fick den här raden kommenterad i min förra bok, Le Psychanalyste, av en av karaktärerna, som är en skådespelerska, och som citerar den här raden om skådespeleri:

Det finns en mening från en av mina favoritförfattare, Kafka (...) Han talar om handlingen att skriva, han säger att skriva är att hoppa ur raden av lönnmördare. Det är att leka för mig.(...)
Lönnmördare, tvärtemot vad man kan tro, är de som står i kö, som följer världens vanliga gång, som upprepar och börjar om det dåliga livet som det är.
Vad mördar de? Det möjliga, allt som skulle kunna börja, bryta, förändras.
Kafka säger att skrivandet, handlingen att skriva, är att sätta distans till denna vanliga värld, avståndet till ett hopp.
Han säger, hoppa utanför, hoppa någon annanstans. Det förutsätter en stödpunkt någon annanstans.
Att spela...är att uppfinna något, en stödpunkt, som är någon annanstans, som gör att vi kan förstå var vi kommer ifrån, var denna värld kommer ifrån, mördarnas gamla värld.

Ladda ner
Travels With Kafka - dossier de presse (PDF - 5.2 Mb)

Création janv/fev 2024

Un projet de Leslie Kaplan Élise Vigier Emmanuelle Bischoff Odile Massart

Contact

LES LUCIOLES
61, rue Alexandre Duval
35000 Rennes
T + 33 (0)6 49 29 47 25
www.theatre-des-lucioles.net

Hochschule für Schauspielkunst ERNST BUSCH
Zinnowitzer Str. 11
10115 Berlin
T +49 30 755 417 - 111
F +49 30 755 417 - 175
www.hfs-berlin.de

MALMÖ UNIVERSITY
205 06 Malmö, Sweden
+46 40 665 70 00
info mau.se
mau.se/en/

* Obligatorisk information

Soutiens